Բացայայտենք Երեւանը.

Բացայայտենք Երեւանը. Book Details

By AVC -Armenian Virtual College

  • Category: Travel & Adventure, Books
  • Type: ebook
  • Release Date: 2016-01-28
  • Author: AVC -Armenian Virtual College
  • Book Ratings: 0/5 (0 User Reviews)

Get a Copy :

AMAZON

...

Բացայայտենք Երեւանը. Overview

«Բացայայտենք Երեւանը» ելեկտրոնային գիրքը զբօսաշրջային ներգործօն ուղեցոյց է, որ կ՚օգնէ այցելուները, որպէսզի հաճելի եւ արդիւնաւէտ ժամանկ անցընեն Երեւանի եւ շրջակայքի մէջ: Ելեկտրոնային ուղեցոյցը համապարփակ է եւ կ՚առաջարկէ բազմազան ծրագիրներ՝ ամէնօրեայ այցելութիւններու եւ ընկերային-մշակութային տօնական միջոցառումներու մասին։ Քաղաքը եւ յարակից տարածքները պատկերաւոր կը ներկայացնեն ուղեցոյցի մէջ տեղադրուած տեսանիւթերը, առցանց այցելութիւնները, նկարները, 3D եւ համատեսական (panoramic) պատկերները, քաղաքի մասին հետաքրքրական պատմութիւնները, ներգործօն քարտէզները եւ այլն: Ել. ուղեցոյցը հարուստ է պատմական, հասարակական եւ ազգագրական գիտելիքներով, բան մը որ զայն կը վերածէ լաւագոյն աղբիւրի մը, բոլոր անոնց, որոնք կ՛ուզեն գիտելիքներ ունենալ քաղաքի մասին, մտովին շրջապտոյտ մը կատարելու համար:

Recent Activity

1464 Comments