قرآن  رهنما

قرآن رهنما Book Details

By Vahid Reza Rahnama

  • Category: Islam, Books, Religion & Spirituality
  • Type: ebook
  • Release Date: 2014-01-19
  • Author: Vahid Reza Rahnama
  • Book Ratings: 4.5/5 (28 User Reviews)
Score Ratings: 4.5
4.5
Based on 28 User Reviews

Get a Copy :

AMAZON

...

قرآن رهنما Overview

كتاب الكترونيكي پيوست، شرح منظوم آیات قران مجید (بدون تفسیر) در قالب ۱۶۵۰۰ بیت شعر فارسی می باشد. نهایت سعی و تلاش به عمل آمده تا ضمن این که نکته ای اضافه و کم درج نگردد، بیان مطلب ساده و روان باشد. مخاطب خاصِ این مجموعه، علاقمندان به اشعار فارسی می باشند. توصیه می گردد هنگام مطالعه اشعار، آیه ی ذیربط نیز قرائت و درباره آن تفکر به عمل آید(...افلا تعقلون). امید است برای استفاده کنندگان مفید به فایده باشد
"آب دریا را اگر نتوان کشید    پس به قدر تشنگی باید چشید"


وحید رضا رهنما


Quran Majid - Ba Sharhe Manzoome Ayat

Quran Majeed with Persian Poetic Translation of Each Verse

Recent Activity

955 Comments