Tự học lập trình Swift cho iOS

Tự học lập trình Swift cho iOS Book Details

By Nguyễn Minh Nhựt

  • Category: Programming, Books, Computers & Internet
  • Type: ebook
  • Release Date: 2014-11-30
  • Author: Nguyễn Minh Nhựt
  • Book Ratings: 0/5 (0 User Reviews)

Get a Copy :

AMAZON

...

Tự học lập trình Swift cho iOS Overview

Đây là một tài liệu tham khảo về ngôn ngữ lập trình Swift cho nền tảng iOS, được tổng hợp từ nhiều nguồn và biên soạn lại một cách chi tiết. Nó phù hợp với những lập trình viên không chuyên, những người mới tiếp cận và tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Swift, giúp lĩnh hội một cách nhanh chóng. Trong quyển tài liệu này chứa những kiến thức căn bản, khái niệm và workflow cùng với các đoạn code minh hoạ để bạn đọc dễ dàng tham khảo.


Ngoài ra những nội dung trên còn được phát hành miễn phí và cập nhật thường xuyên kèm những bài tập nâng cao, những cuộc thảo luận sôi nổi tại website http://laptrinhswift.org

Recent Activity

987 Comments